Contact

Corresponentie graag per e-mail      : rpp at ziggo.nl

Voorzitter                                           : Robert-Paul Prijt

Penningmeester                                : Jan Mellegers

Commissaris ZRB wedstrijd              : Menno van Eersel

Commissaris DMOTilburg wedstrijd  : Ingrid de Koning

Junioren coordinatie ZRB                  : Robert Richtersz

 

BANKRELATIE

NL10 INGB 0001 9186 94
t.n.v. Zuidelijke Roeibond te Eindhoven

Correspondentie

Stuur een e-mail aan het bestuur
rpp at ziggo.nl