Erelid Herman Dorgelo overleden

Maandag 26 januari is ons erelid Herman Dorgelo op 78-jarige leeftijd vrij plotseling overleden. Met zijn overlijden verliest roeiend Zuid Nederland een krachtige en stimulerende persoonlijkheid.

Al jong was Herman roeifanaat: oprichter en eerste president van ESR Tachos ( 1960). Later ging hij naar ERV Beatrix en was daar voorzitter van 1991-1993. Vervolgens werd hij voorzitter van de ZRB en bevorderde hij zeer actief het roeien in Zuid-Nederland. Zijn meeste aandacht ging naar de jeugd en de onderlinge regiowedstrijden bloeiden op. Ook niet jeugd werd gestimuleerd deel te nemen.

Ouderen horen ook te roeien, vond Herman , in principe overal waar water is. En zo kwam er een C2+/C3 welke de ronde deed in Zuid-Nederland. Deze boot, gedoopt de ”Herman Dorgelo”, heeft inmiddels een vast plekje gevonden bij Scaldis.

De resultaten van zijn enorme enthousiasme werden door zijn omgeving zeer gewaardeerd en zo werd hij:
-erelid van ESR Theta;
-lid van verdienste van ERV Beatrix ;
-erelid van de ZRB.

Ook de KNRB herkende zijn kwaliteiten en prestaties waarvoor hij in 1999 de KNRB-prijs mocht ontvangen.

Een bijzonder persoon verlaat ons, maar laten we hem niet vergeten.

Het bestuur van de ZRB.