Over de ZRB

De Zuidelijke Roeibond (ZRB) is opgericht op 18 juni 1969. Haar werkgebied omvat de provincies Limburg, Noord Brabant en Zeeland. In die drie provincies zijn momenteel 16 roeiverenigingen te weten 3 in Limburg, 10 in Noord -Brabant en 3 in Zeeland.

In de statuten van de ZRB staat als doelstelling: “De bond stelt zich tot doel de roeisport te bevorderen.”

De ZRB tracht dit te bereiken door:

  • het behartigen van gemeenschappelijke belangen van haar leden,
  • het promoten van de roeisport in de ruimste zin,
  • het organiseren van wedstrijden, tochten en andere activiteiten

In het kader van het invoeren van districten door de KNRB begin 2007 heeft er binnen de bond een discussie plaatsgevonden over het voortbestaan van de ZRB na de vorming van die districten. Zoals m.n. bleek tijdens de alv-2007 was de overgrote meerderheid van de leden voorstander van het voortbestaan van de ZRB met een beperkter takenpakket dat als volgt omschreven is:

  • organisatie van een nationale wedstrijd (de ZRB-wedstrijden),
  • deelname aan het bestuur van de Stichting Watersportbaan Tilburg,
  • organisatie van de DMO-Tilburg (Master rowing)
  • het organiseren van het jaarlijkse ZRB-besturendiner en
  • het bijhouden van de ZRB-web site.

De Zuidelijke Roeibond is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Roeibond (KNRB).

 

ALV

Jaarlijks vindt de algemene ledenvergadering plaats in het weekend van de ZRB-wedstrijden. Deze is toegankelijk voor alle besturen van de bij de ZRB aangesloten verenigingen.


Breedtesport

De belangrijkste activiteit van de ZRB op het gebied van breedtesport is de organisatie van het ZRB-VIP-klassement. Daarmee probeert de ZRB ook mensen en m.n. volwassenen die op latere leeftijd zijn gaan roeien, te bewegen deel te nemen aan Wedstrijden. De ZRB-vereniging die het klassement wint, verdient daarmee een paar sculls. Klik hier om meer te weten te komen over het ZRB-VIP-klassement.

Ideeën, suggesties??
Hebt u nog ideeën of suggesties over hoe de ZRB de roeisport in het algemeen of zijn ledenverenigingen in het bijzonder kan ondersteunen, laat het dan weten en stuur een mailtje naar het bestuur.