Over de ZRB

De Zuidelijke Roeibond (ZRB) is opgericht op 18 juni 1969. Haar werkgebied omvat de provincies Limburg, Noord Brabant en Zeeland. In die drie provincies zijn momenteel 16 roeiverenigingen te weten 3 in Limburg, 10 in Noord -Brabant en 3 in Zeeland.

In de statuten van de ZRB staat als doelstelling: “De bond stelt zich tot doel de roeisport te bevorderen.”

De ZRB tracht dit te bereiken door:

  • het behartigen van gemeenschappelijke belangen van haar leden,
  • het promoten van de roeisport in de ruimste zin,
  • het organiseren van wedstrijden, tochten en andere activiteiten

In het kader van het invoeren van districten door de KNRB begin 2007 heeft er binnen de bond een discussie plaatsgevonden over het voortbestaan van de ZRB na de vorming van die districten. Zoals m.n. bleek tijdens de alv-2007 was de overgrote meerderheid van de leden voorstander van het voortbestaan van de ZRB met een beperkter takenpakket dat als volgt omschreven is:

  • organisatie van een nationale wedstrijd (de ZRB-wedstrijden),
  • coördinatie van het junioren roeien in de ZRB regio
  • organisatie van de DMO-Tilburg (Master rowing)
  • het organiseren van het jaarlijkse ZRB-besturendiner en
  • het bijhouden van de ZRB-web site.

Later in juni 2019 is besloten om de ZRB voort te laten bestaan als vereniging waarbij de leden niet langer contributie plichtig zijn. De focus ligt op de voortgang van de ZRB wedstrijd, de DMOTilburg, het jaarlijkse besturendiner en het ontwikkelen van het junioren roeien binnen de ZRB regio.

Het besturendiner vindt elk jaar plaats bij één van de aangesloten verenigingen. De avond wordt gevuld met 1) focus op de vereniging die het diner verzorgt, 2) een centraal thema waar kennisdeling voorop staat en 3) uiteraard samen genieten van een heerlijk diner en 4) een kort overzicht van de financiële stand van zaken van de ZRB.

De Zuidelijke Roeibond is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Roeibond (KNRB).

Ideeën, suggesties??
Hebt u nog ideeën of suggesties over hoe de ZRB de roeisport in het algemeen of zijn ledenverenigingen in het bijzonder kan ondersteunen, laat het dan weten en stuur een mail aan rpp (at) ziggo.nl