Kennisgeving maatregelen ZRB 2018

Geachte roeiers, stuurlieden, coaches, wedstrijdcommissarissen en overige lezers,

De ZRB is dit jaar bijzonder populair. Dit heeft ervoor gezorgd dat er, bij het sluiten van de inschrijvingen, meer dan 600 inschrijvingen waren. Aangezien onze wedstrijdbaan zich in een vaarweg bevindt moeten we scheepvaartpauzes in acht nemen. Dit maakt dat we maar een beperkte hoeveelheid tijd hebben om alle ploegen te laten roeien. Het aantal aanmeldingen staat dit helaas in de weg waardoor we hebben moeten zoeken naar manieren om toch iedereen te kunnen laten starten.
Na overleg met de Commissie Wedstrijden en de Koninklijke Nederlandsche Roeibond zijn we tot de volgende maatregelen gekomen:

  • De time-trialgrens wordt op zondag voor klasserende velden op negen en meer ploegen gesteld. Dit wil zeggen dat alle velden die door het aantal inschrijvingen drie of meer voorwedstrijden hebben, een time-trial als voorwedstrijd hebben. Dit geldt dus expliciet niet voor de junioren skiffs en klassementsvelden. Zij blijven respectievelijk heats en knock-outs varen.
  • De afstand van deze time-trial bedraagt 1500 meter. Het gaat hier nadrukkelijk om de uitgeschreven timetrials op zondag, in plaats van voorwedstrijden. Niet om de knock-out timetrials.  (Voor de 1500 meter time-trial komt een aparte oproei-instructie, te vinden onder ‘vaarregels’ op de website).
  • Voor alle klasserende velden vervallen de B-finales.
  • Ploegen die door bovengenoemde maatregelen worden geraakt, krijgen de mogelijkheid om zich kosteloos terug te trekken uit het geraakte veld. Ploegen die hier gebruik van willen maken dienen uiterlijk één uur voor het sluiten van de wijzigingsdeadline zich terug te trekken en deze terugtrekking te vergezellen van een e-mail naar de wedstrijdleiding met daarin het verzoek om kosteloos terug te trekken.
  • Ook als er een dermate groot aantal terugtrekkingen is dat de time-trialgrens niet meer gehaald wordt, blijft de time-trial constructie gehandhaafd worden. Dit ten behoeve van de duidelijkheid voor het programma van de dag.

Als u over bovenstaande nog vragen heeft, staat het u vrij om contact met ons op te nemen.

Met vriendelijke groet,

Wedstrijdleiding ZRB