Speciale vaarregels ZRB 2018

In verband met het grote aantal inschrijvingen voor de ZRB 2018 ziet de organisatie zich genoodzaakt om op zondag voor een beperkt aantal velden in de ochtend een time-trial te houden i.p.v. reguliere voorwedstrijden.

Daar binnen relatief korte tijd gewisseld zal worden van verschillende race-afstanden (1000m time-trial klassementen, 1500m time-trial en 2km voorwedstrijden) is het van belang voor het soepele verloop van de wedstrijd dat alle aan de wedstrijd deelnemende ploegen kennis nemen van onderstaande vaarregels.

Let goed op de verschillende vaarregels voor de verschillende starts.

Algemeen:

Voor de algemene vaarregels verwijzen wij naar de reeds op de website gepubliceerde vaarregels.

www.zuidelijkeroeibond.nl/wedstrijd/wedstrijd/vaarregels/

Vaarregels gedurende time-trials (1000m & 1500m) en 1000m boord-aan-boord starts:

 • Alle deelnemers aan de time-trials (en 1000m starts voor klassementsploegen) dienen op te roeien tot het 0m-punt. Daar kan gekeerd worden en via de banen 2, 3 & 4 richting het startpunt voor de 1500m/1000m start geroeid worden.
 • Let op: tijdens het oproeien voor ronde 2 en 3 voor de 1000m boor-aan-boord starts kunnen er nog 2km starts plaatsvinden. Let goed op of de baan vrij is om te circuleren.
 • Het is ten alle tijden verboden te roeien in baan 1, zowel richting start als richting finish.
 • Tijdens het oproeien richting het 0m-punt dient het volgende in acht genomen te worden:
 • Het is niet toegestaan baan 0 te verlaten. Hiermee wordt bedoeld het overschrijden van de ballenlijn tussen de oproeibaan en baan 1 met enig deel van de boot (hiertoe behoren ook riemen).
 • Tijdens het oproeien dient zoveel mogelijk stuurboord wal aangehouden te worden.

Inhalen is toegestaan mits daar ruimte voor is.

Langzamere ploegen dienen snellere ploegen zo veel mogelijk ruimte te geven om in te halen.

Indien u een andere ploeg wilt inhalen en deze geeft aan geen ruimte te kunnen geven wacht dan tot dit wel kan. Aanvaringen (met schade) die plaatsvinden in de oproeibaan worden ten alle tijden toegeschreven aan de achteropkomende ploeg (!) tenzij een onafhankelijke waarneming anders bepaald.

 • Het is niet toegestaan om in de oproeibaan stil te gaan liggen of starts/opzetjes te oefenen.
 • Keren en roeien richting startpunt time-trial/1000m boord-aan-boord start:
 • Let op: tijdens het oproeien voor ronde 2 en 3 voor de klassementsvelden kunnen er
 • Bij het 0m-punt is het toegestaan de oproeibaan te verlaten en te keren. Ploegen wordt verzocht niet in de oproeibaan zelf te gaan stil liggen maar al roeiende met een kleine boog door te steken naar de banen 2,3 of 4 en daar te keren.

Na het keren wordt u verzocht meteen minimaal 100m verder te roeien om de keer-zone vrij te maken voor andere ploegen.

 • Indien u na het keren wilt stil liggen kunt u dit doen aan stuurboordzijde in baan 4.
 • Ten alle tijden dient u rekening te houden met andere ploegen en ervoor te zorgen dat u de vrije doorgang van andere ploegen niet belemmert.
 • Circuleren:
 • Tijdens het oproeien is het toegestaan meerder malen te circuleren.
 • Hierbij geldt dat circulerende ploegen voor de 1000m time-trial richting finish mogen roeien tot ca 800m.
 • Hier dient gekeerd te worden en ingevoegd te worden in de oproeibaan om weer richting 0m-punt te roeien.

(Tijdens het wachten op een invoeg mogelijkheid is het bij uitzondering toegestaan om in baan 1 te wachten. Hierbij geldt wel dat de boot zodanig moet liggen en de roeiers klaar moeten zijn om binnen enkele halen de oproeibaan te kunnen bereiken.)

 • Circulerende ploegen voor de 1500m time-trial mogen tot ca. 15 minuten voor de eerste start van deze time-trials ook tot 800m doorroeien. Daarna mogen zij circuleren tussen de 0 en 400m.
 • Oplijnen en start:
 • Ploegen dienen minimaal 5 minuten voor de start van hun veld op te lijnen in lotingsvolgorde. Let hierbij op de aanwijzingen van de kamprechters.
 • Er zal in 2 linies gestart worden.
 • Het startverschil tussen de ploegen is 15 seconden en het startverschil tussen velden tussen de 1 en 2 minuten.
 • Er mag geroeid worden in banen 2,3 & 4.
 • Ploegen die tijdens de time-trial opgelopen dreigen te worden dienen uit te wijken naar een vrije baan.
 • Oproeiende ploegen voor 2km starts:
 • Ploegen die gedurende de time-trials oproeien voor een 2km start dienen bij het 0m-punt door te roeien naar het kanaal achter de start.
 • Het is deze ploegen niet toegestaan te circuleren op de baan.
 • Ploegen die een reguliere 2km starten worden geacht zich te houden aan de eerder vermelde regels omtrent het oproeien naar het 0m-punt.

Ten alle tijden wordt van ploegen ‘goed zeemanschap’ verwacht.

Afwijken van bovenstaande vaarregels, anders dan op aanwijzing van een kamprechter, kan leiden tot een sanctie conform RvR.