Status Fairness

Datum 02-06-2018: Tijd 21.00uur

Op dit moment geldt CODE GROEN. De wedstrijden gaan zoals gepland door en er zijn geen aanpassingen volgens het fairness protocol. Indien hier wijzigingen optreden zal dit via het omroepsysteem en op de website en time-team bekend gemaakt worden. Hierna zal de informatie worden gedeeld via facebook. Bij geen veranderingen zal de eerstvolgende update volgen op de vaste tijdstippen genoemd in het fairness protocol.