ZRB Roeiwedstrijden 2020 en COVID-19

Gezien de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus en de tot dusverre getroffen maatregelen, wordt er rekening gehouden met diverse scenario’s voor de ZRB Roeiwedstrijden 2020. Ten alle tijden zullen de adviezen van de KRNB en het RIVM worden opgevolgd. Zodra wij meer informatie ontvangen vanuit de KNRB en het RIVM omtrent de ZRB Roeiwedstrijden, zullen wij dit via de website en social media kanalen kenbaar maken.

Voor verdere vragen verzoeken wij u zich te richten tot de wedstrijdleiding via wedstrijdleiding@zuidelijkeroeibond.nl
Voor dringende vragen kunt u telefonisch contact opnemen met de wedstrijdleiders. De telefoonnummers staan in de Wedstrijdbepalingen.