Concept tijdschema bekend

Op de website van Time-Team staat het concept schema.