Aandachtspunten Knock-Out

Ronde 1 – Timetrial

 • Startvolgorde van de ploegen wordt bepaald door de loting op donderdag.
 • Iedere ploeg kan tot een uur voor de eerste start van het wedstrijdnummer de rugnummers afhalen bij het wedstrijdsecretariaat in de finishtoren. Er wordt van uitgegaan dat ploegen die op dat moment hun rugnummer niet opgehaald hebben ook niet zullen starten.
 • Voor de rugnummers van de time-trials dient borg betaald te worden. De nummers zijn onder betaling van € 10 per set af te halen op het secretariaat in de finishtoren.
 • Rugnummers dienen op de rug van het wedstrijdshirt en eventueel oproeitenue van de boegroeier en stuur gespeld te worden. Enkel tijdens de time-trial, in de rest van het toernooi zijn rugnummers niet meer nodig.
 • 10 minuten voor de start dienen de ploegen tussen de 500m en 1000m op de wedstrijdbaan te zijn en aaneengesloten in startvolgorde (laagste nummer start eerst) te liggen.
 • Er wordt gestart door middel van doorstart, de voorstart bevindt zich op 100m voor de daadwerkelijk start. De voorstarter geeft aan iedere ploeg aan wanneer men kan vertrekken, alle andere ploegen moeten blijven aansluiten. De starter zal met het commando “Door” de daadwerkelijke start aangeven.
 • Startverschil tussen de ploegen in hetzelfde nummer is 20 seconden. Tussen de wedstrijdnummers 90 seconden of meer ter beslissing van de kamprechter.
 • De start is op de 1000 meter lijn, de finish op de 2000 meter lijn.
 • Er wordt gestart in baan 2 en 3. Ploegen worden geacht hun baan te houden. Indien een ploeg wordt opgelopen dient deze te wijken naar baan 1 indien gestart in baan 2 en te wijken naar baan 4 indien gestart in baan 3.
 • De time trials worden niet verroeid conform de regels voor tijdwedstrijden (RvR 2015, artikel 50), zie dispensatie op de website van de KNRB. Tijdens de time trials zal geen gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om een tijdstraf op te leggen. (RvR 2015, artikel 69 lid 7).
 • Na de finish dient men door te roeien naar het kanaal richting Tilburg. Hier kan men uitroeien.
 • Tijdens de time trial kunnen alleen die ploegen van de daaropvolgende wedstrijd oproeien. Zij mogen de oproeibaan niet verlaten en dienen rekening te houden met de time trial ploegen. (Er mag in zeer light haal opgeroeid worden ivm. het tijdsschema).
 • Er zal zich in het finishgebied een kamprechter bevinden bij wie u een eventueel protest direct na de gevaren race kenbaar kunt maken.

Ronde 2 – 3 – Knock-out rondes

 • In rondes 2 t/m 3 van het toernooi zijn rugnummers niet meer nodig.
 • Inroeien dient te gebeuren in het Zuider kanaal achter de finishlijn, de oproeibaan mag enkel gebruikt worden om naar het startgebied tussen de 500m en 1000m te roeien bij de 2e en 3e ronde van de knock out. Het is dus niet toegestaan om verder dan het 500m punt te roeien! Dit ivm het starten van reguliere 2km races voorafgaande aan de timetrial en/of knock-out rondes 2 en 3.
 • Ivm. reguliere 2km wedstrijden mag de oproeibaan pas verlaten worden op aangeven van de starter van de knock-out races. Hij/zij zal aangeven wanneer de wedstrijdbaan vrij is en de oproeibaan verlaten kan worden.
 • De knock-out races worden gestart in de banen 2 en 3 (1 tot en met 4 bij de C-finale), de baanindeling per knock-out race wordt door middel van loting bepaald. Voorbeeld: in ronde 2 start timetrial tijdsnelste 1 tegen timetrial tijd 4, door middel van loting wordt bepaald of nummer 1 start in baan 2 danwel 3.
 • In het startgebied (500m tot 1000m) dient de directe tegenstander opgezocht te worden en dient op volgorde van race opgelijnd te worden achter de start. Er zal een startverschil van 3 minuten tussen de opvolgende races binnen het blok aangehouden worden.
 • De start wordt uitgevoerd met behulp van startpontons. De starter zal aangeven wanneer er opgeroeid mag worden naar het startponton.
 • De verdere startprocedure is gelijk aan de normale procedure bij 2KM wedstrijden.
 • Indien men na de finish wil uitroeien dan dient dit te gebeuren in het zuiderkanaal achter de finish.
 • Indien er bij de timetrial een ex aequo uitslag is ontstaan bij de nummers 1 tot en met 4 onderling, zal de indeling voor ronde 2 worden bepaald worden door middel van loting.
 • Indien er bij de timetrial een ex aequo uitslag is ontstaan bij de nummer 4 (dus meerdere nummers 4) dan zal er een beslissingswedstrijd boord-boord verroeid worden over 1000 meter zoals vastgelegd in het RvR art 47.

ALGEMEEN

 • Het tijdschema zal zo snel mogelijk na sluiting inschrijvingen gepubliceerd worden op de website. Tussen opeenvolgende rondes van hetzelfde veld zal een minimale tijd van 1:30 uur aangehouden worden.
 • Dispensatie is verleend voor de termijn van het indienen van protesten tegen de gepubliceerde uitslag van één uur zoals vastgelegd in het RvR art. 70 lid 4. Protesten tegen de gepubliceerde uitslag dienen binnen 30 minuten na publicatie te zijn ingediend (zie dispensatie op de KNRB-site).
 • Dispensatie is verleend voor de termijn van het indienen van bezwaren tegen de uitspraak op een protest zoals is vastgelegd in het RvR art. 72 lid 1. Bezwaren tegen de uitspraak op een protest dienen binnen 45 minuten na de uitspraak te zijn ingediend (zie dispensatie op de KNRB-site).
 • Dispensatie is verleend voor de termijn waarbinnen een uitslag dient te worden gepubliceerd zoals vastgelegd in het RvR art 35 lid 1. Gezien het programma van de knock-outs is het niet mogelijk uitslagen twee uur voor een volgende ronde te publiceren, Er zal gestreefd worden uitslagen zo spoedig mogelijk te publiceren (zie dispensatie op de KNRB-site).