Standaardprogramma

Bepalingen standaardprogramma tweedaagse nationale wedstrijden
Algemeen

 • Het standaardprogramma wordt gebruik door de volgende wedstrijden: Hollandia, Westelijke Regatta, Damen Regatta, ZRB, en NSRF Slotwedstrijden. De wedstrijden die tegelijk een NK organiseren volgen een afwijkend programma, waarbij de bepalingen van het standaard programma van kracht blijven, tenzij anders vermeld.
 • Ter indicatie is het ochtendblok opgedeeld in 8 blokken (1 t/m 8) die (zeer ruwweg) ongeveer 40 minuten duren en is het middagblok opgedeeld in 8 blokken (11 t/m 18) die elk 30 tot 40 minuten duren. Er wordt naar gestreefd het middagblok om circa 14:00 te laten beginnen. Definitief tijdschema wordt vastgesteld na sluiting van de inschrijving en gepubliceerd door de desbetreffende organisatie. Elke wedstrijdorganisatie behoudt de mogelijkheid om racetijden te aan te passen.

Toevoegen/vervallen van velden

 • Elke wedstrijdorganisatie kan velden aan dit programma toevoegen, deze staan bij de desbetreffende wedstrijd vermeld.
 • Verzoeken om extra velden aan het programma toe te voegen moeten uiterlijk 4 dagen voor sluiting inschrijving worden ingediend bij de wedstrijdorganisatie. Deze beoordeelt of dit veld in het programma past. Zo ja, dan wordt het veld verroeid mits er zich minimaal 4 ploegen voor dit
  veld inschrijven.
 • Velden (uit het standaardprogramma of uit door wedstrijdorganisatie toegevoegde lijst) met minder dan 3 inschrijvingen worden niet verroeid.

Inschrijven/bijschrijven

 • De wedstrijdorganisaties hebben afgesproken om allemaal dezelfde regels over bijschrijvingen te hanteren:

  – Inschrijven is mogelijk tot aan de sluiting inschrijving (zie bepalingen van de desbetreffende wedstrijd voor exacte tijdstip). Alle inschrijvingen worden in principe geaccepteerd.

  – Bijschrijven na sluiting van de inschrijving maar voor de loting is mogelijk, mits dit niet leidt tot verandering in het aantal voorwedstrijden. (Oftewel: het programma blijft ongewijzigd).

  Na de loting is in principe geen bijschrijving meer mogelijk. Alleen als de betreffende ploeg zelf toestemming regelt bij alle overige deelnemende ploegen en als het aantal voorwedstrijden ongewijzigd blijft (geen verandering van het programma) kan bijgeschreven worden. Dit alles moet wel ruim voor aanvang van de eerste race van het veld geregeld zijn. Er zal dan opnieuw worden geloot.

Toelichting voor seniorennummers

 • Finale indeling conform artikel 32.7 van het RvR (winnaars van de voorwedstrijden worden op de middelste boeien geloot, eventuele geplaatste nummers 2 en 3 worden daaromheen geloot. Bij het loten om de (middelste) boeien wordt geen rekening gehouden met geroeide tijden). Op basis van een door het bestuur goedgekeurd fairnessprotocol kan hiervan worden afgeweken. De finale-indeling is dan in dit protocol beschreven.
 • De velden Dev 4-, LDev 4-, DDev 4- LDDev 2x tellen mee voor het Aegon Development Klassement. Nrs. Ej 8+, LEj 8+, DEj 8+ en LDEj 4* tellen mee voor het KNRB eerstejaarsklassement. Voor bepalingen zie de KNRB klassementen website.
 • In de Ej, Dev, N1x, B1x, N4+, B4+ en B8+-velden worden B-finales verroeid (mits het aantal inschrijvingen op het moment van loting 10 of hoger is).

Toelichting voor juniorennummers

 • Alle heats voor skiffs zijn direct finales.
 • De heats voor skiffs worden ingedeeld op basis van door de vereniging ingeleverde verwachte streeftijden onder neutrale weersomstandigheden, resulterend in heats met roeiers van zoveel mogelijk gelijke sterkte. De wedstrijdorganisatie mag de indeling aanpassen op basis van prestaties uit het verleden.
 • Alle andere velden dan de skiff worden net als bij de senioren geroeid met voorwedstrijden en finales. In de 2x-velden worden B-finales verroeid (mits het aantal inschrijvingen op het moment van loting 10 of hoger is).
 • Voor de 8+ en de 4x worden bij velden van gezamenlijke minder dan 7 inschrijvingen (5 voor een 4-ploegenbaan) de velden voor de 16-jarigen en de 18-jarigen samengevoegd tot één directe finale.
 • Jongens kunnen boten delen met meisjes voor hetzelfde boottype. Bij NK-velden kan dit niet altijd worden gegarandeerd.