Fairness

Fairness protocol ZRB 2024

17 april 2023 versie 1.1

Naast veiligheid vormt gelijkheid van kansen uitgangspunt voor elke roeiwedstrijd. Doordat roeien een buitensport is is dit aspect niet altijd voor 100% te garanderen. De algemene regels voor eerlijkheid zijn te vinden in het Reglement voor Roeiwedstrijden. Dit protocol is een aanvulling daarop en bevat conform artikel 35.9 RvR de praktische uitwerking ervan.

Het volledige fairness protocol van de ZRB 2023 isĀ hier te vinden.