ZRB jeugd is weer gestart met de ZRB 4en competitie

Afgelopen weekend hebben de junioren ploegen van Beatrix, Roosendaalse, DDP en TOR weer hun virtuele competitie geroeid op hun eigen roeiwater. De resultaten zijn gedeeld en tot een totaal uitslag geformeerd. Kijk op de uitslagen pagina voor deze resultaten.

Er is afgelopen week ook middels zoom gesproken met een aantal ZRB verenigingen over “what-is- next” op het onderlinge competitie verband en is De Hertog in Tilburg geweest om eens van gedachte te wisselen over junioren aanpak.

Conclusie is dat we met elkaar kunnen overleggen om volgende stappen te zetten, uitwisseling van leuke ideeën, maar ook gewoon het doen uitvoeren van leuke evenementen. Ga eens roeien met de junioren bij een andere vereniging op bezoek, organiseer een trainingsdag voor die junioren die een volgende roeistap willen zetten naar het varen van nationale wedstrijden, combineer met elkaar junioren roeiers met dezelfde leeftijd om ploegen te formeren. Maar ook hoe organiseer je schoolroeien, hoe betrek je ouders bij het junioren roeien, de vele vrijwilligers, het beschikbaar hebben van jeugdboten, etc.

We zitten in dezelfde roei regio en de afstand is niet zo groot om dit te realiseren.

Succes met het smeden van nieuwe plannen en laat het weten aan Robert Richtersz die binnen de ZRB de coördinatie doet van alle junioren initiatieven.

Harry Droog treedt terug als voorzitter ZRB

Harry Droog is na 9 jaar voorzitterschap van de ZRB op 10 december jl teruggetreden als voorzitter van de ZRB. Hij is de stuwende kracht geweest om van de ZRB weer een vereniging te maken en de ZRB wedstrijden weer om te turnen naar een “winstgevende” wedstrijd. Tevens heeft hij een actieve rol gespeeld in de perikelen rondom de Stichting Watersportbaan Tilburg  en daar met verschillende partijen gesproken over mogelijkheden tot samenwerking. De ZRB als verenigingsverband heeft hij weer inhoud gegeven en hij heeft ook druk uitgeoefend om deze club van 16 verenigingen niet te laten verslonzen ondanks de pogingen van de KNRB om middels districten het anders te gaan doen. Aan het begin van de corona crisis heeft hij zich actief ingezet voor actief beleid omdat er vanuit de KNRB te weinig sturing was. Hulde voor zijn inzet en doorzettingsvermogen, zijn bijzondere kijk op het wel en wee van de verenigingen. We willen Harry hierbij bedanken voor zijn inzet voor de Zuidelijke RoeiBond. En we wensen hem nog vele goede jaren actief in de roeisport (zoals hieronder in de skiff op een foto van Siem Zwaard tijdens de DMOTilburg 2019)

Het nieuwe bestuur is inmiddels ook actief, kijk voor details op http://www.zuidelijkeroeibond.nl/contact/

De nieuwe ZRB4nCompetitie voor de junioren gaat van start

De junioren binnen de ZRB regio zijn niet te houden. Corona houdt ze niet tegen om met nieuwe initiatieven te komen. Zo zal er komend weekend gestart worden met de ZRB4nCompetitie. De junioren maken gebruik van Strava over verschillende trajecten om zo tegen elkaar te varen op hun eigen roeiwater. Zo maken ze gebruik van de nieuwe technologieën om toch met elkaar de strijd aan te gaan. Kijk hoe het werkt op http://www.zuidelijkeroeibond.nl/zrb4ncompetitie/wat-is-zrb4ncompetitie/ JUNIOREN van de ZRB Succes met dit initiatief.

ZRB Besturendiner op zaterdag 26 januari 2019

Het ZRB besturen diner zal op zaterdag 26 januari 2019 plaatsvinden. De Roosendaalse Roeivereniging zal onze gastheer zijn. We zullen per mail de verenigingen nog een vervolguitnodiging sturen welk thema die avond besproken zou kunnen worden. Exacte aanvangstijd volgt nog.

Noteer alvast in je agenda : zaterdag 26 januari 2019

 

ALV ZRB uitgesteld, bestuur beraad zich op toekomst

De ALV van de Zuidelijke Roei Bond is niet doorgegaan tijdens de afgelopen ZRB wedstrijden in Tilburg. Het bestuur heeft gemeend dat door de geringe opkomst en de importantie van de te bespreken onderwerpen het beter was om de ALV uit te stellen. Het resultaat van de geringe belangstelling is ook dat het bestuur zich beraad over de toekomst van de ZRB als vereniging. Tijdens het besturen diner zijn er een aantal punten vanuit de verenigingen naar voren gebracht. Het bestuur heeft gemeend dat dit zeker opgepakt zou moeten worden, echter wel met aanvulling van het huidige bestuur. Op de oproep naar kandidaten is geen bericht ontvangen en de conclusie daaruit is dat er mogelijk een andere (of geen ) rol van de ZRB gevraagd wordt. Wordt vervolgd.

DommelRegatta en DMO-Tilburg

Op zondag 28 mei zal de DommelRegatta weer plaatsvinden in Den Bosch. RV De Hertog organiseert deze 8 km achtervolgingsrace op het bochtige parcours van de Dommel (St Michelsgestel naar ’s Hertogenbosch). Je kunt je via de KNRB site nog inschrijven tot 21 mei 23.59 uur. Kijk voor meer informatie op www.dommelregatta.nl

Op zaterdag 17 juni is de eerste DMO – Tilburg op de Watersportbaan Tilburg. Kijk voor meer details op www.DMO-Tilburg.com Inschrijven kan tot maandag 12 juni 21.00 uur.

Train ze !!!