Vaarregels

Vaar- en veiligheidsregels

 • Iedereen dient veiligheid voorrang te geven boven alles.
 • Iedereen wordt geacht deze vaar- en veiligheidsregels te kennen.
 • Er mag uitsluitend in de oproeibaan opgeroeid worden.
 • Het is verboden om op de wedstrijdbaan en bij de vlotten te trainen of in te roeien; ook tijdens de (scheepvaart)pauzes. Trainen en inroeien kan uitsluitend in het Noorderkanaal (richting Tilburg) en Wilhelminakanaal (achter start), maar onder begeleiding van een coach. Wanneer men de oproeibaan betreedt mag enkel in de richting van de start gevaren worden, dus keren is dan niet meer mogelijk!
 • Tijdens scheepvaartpauzes mag men zich niet in het Noorderkanaal of het Wilhelminakanaal bevinden. De breedte is te smal voor een (vracht)schip en een roeiboot. Een uitzondering vormen de aanwijzingen van de kamprechter tijdens de timetrial.
 • Voor het finish gebied en rond de vlotten gelden onderstaande specifieke regels.

Vaarregels finishgebied en vlotten

Vertrek

 • Afvaren alleen vanaf het vertrekvlot (wal bij Vidar).
 • Bij oproeien richting start: direct goed stuurboordwal houden, ballenrij aan bakboord houden.
 • Bij inroeien in het Noorderkanaal (met coach): de boei aan bakboord houden.

Aankomst

 • Aanmeren alleen aan het aankomstvlot (voor de wal bij TOR).
 • Na een race, de boei aan bakboord houden.
 • Vanuit het Noorderkanaal, direct stuurboord houden richting vlot.
 • Bij blik, eerst de boei ronden alvorens richting erevloot te varen. De ballenrij aan bakboord houden. Bij vertrek vanaf het erevlot, eerst recht oversteken alvorens richting aankomst vlot te gaan.

Doorgaand verkeer

 • Na een race, direct stuurboord wal houden als je het Noorderkanaal in gaat.
 • Vanuit het Noorderkanaal richting oproeibaan, de boei en de ballenrij aan bakboord houden.