Wedstrijdbepalingen

1. Wedstrijdleiding:  Ted Verbraak (06-20070267), Jasmijn Tiemersma en Luuk Beele (06-31174375). Communicatie gaat bij voorkeur per e-mail: wedstrijdleiding@zuidelijkeroeibond.nl
Hoofd van de Jury: Mw. S.M.H.M. Witte – Heijing.

2. Boord-aan-boordwedstrijden over 2000m op een 4-ploegenbaan.
Indien een Time-Trial gevaren wordt, wordt deze verroeid over 1500m.
Uitzonderingen gelden voor velden in het Eerstejaarsklassement.

3. De ZRB hanteert een gespiegeld standaardprogramma, i.e. de zaterdag en zondag gespiegeld, uitzonderingen daargelaten.

4. De Eerstejaarsklassementen varen een Knock-Out toernooi. Zie pagina KO-toernooi over de opzet van dit toernooi.

5. Inschrijving: tot dinsdag 21 mei 2024, 17:00 via het KNRB inschrijfprogramma.

6. Inschrijfgelden:

Senioren Junioren
skiff (1x) €36,00 €31,00
twee (2-/2x) €52,00 €43,50
vier (4-/4+/4x/4*) €68,00 €60,50
acht (8+) €91,00 €68,50

7. Betalen voor vrijdag 24 mei 2024 16:00 uur op bankrekening NL87RABO0115993126 t.n.v. Zuidelijke Roeibond, te ’s Hertogenbosch, o.v.v. ZRB2024 en de verenigingsnaam. Contant betalen op de wedstrijddag is eventueel ook mogelijk.

8. Loting: donderdag 23 mei 2024 15:00 uur uur bij de wedstrijdleider.

9. Nummer vervalt bij minder dan 3 inschrijvingen. Toevoegen van nummers kan mits vier ploegen (gezamenlijk) schriftelijk het verzoek indienen.

10. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor om bepaalde voorwedstrijden als nog in de vorm van een Time-Trial te starten, namelijk:

  • Indien in een nummer meer dan twaalf inschrijvingen zijn worden timetrials verroeid i.p.v. voorwedstrijden. Het besluit valt op het moment van sluiting inschrijvingen. Als daarna het aantal deelnemers vanwege terugtrekkingen daalt tot 12 of minder, blijven er time-trials verroeid worden.
  • Indien de wedstrijdleiding het nodig acht om velden met 3 voorwedstrijden in Time-Trial te verroeien omwille van het tijdschema. Het besluit valt dan op het moment van sluiting inschrijvingen en de verenigingen met inschrijvingen in dat veld zullen hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht.

11. Dubbelstarten geschiedt op eigen risico. Bij de inschrijving dient dan vermeld te worden welke roeiers willen dubbelstarten. Zie pagina Gehanteerde processen over de gehanteerde processen.

12. Indien het tijdschema het toelaat zullen B-finales uitgeschreven worden. B-finales worden in beginsel uitgeschreven wanneer een veld minstens 7 inschrijvingen heeft. Indien er in een dergelijk veld vanwege terugtrekkingen een directe finale gevaren kan worden, dan wordt deze in de ochtend verroeid op het tijdstip van de oorspronkelijk laatste voorwedstrijd.

13. Rugnummers zijn af te halen op het secretariaat in de finishtoren. Er is sprake van een borg (€ 10 of meer) op rugnummers. De borg hoeft niet bij het afhalen betaald te worden, maar wordt na afloop van de wedstrijd in rekening gebracht bij de desbetreffende vereniging indien een set ontbreekt. Indien een individuele ploeg haar rugnummers ophaalt, dient er wel borg betaald te worden.