ZRB wedstrijden in Tilburg 2023

We staan aan de vooravond van een nieuw race seizoen op de Watersportbaan Tilburg.

We starten met de ZRB wedstrijd op 29 en 30 april voor alle roeiverenigingen over 2000m boord-aan-boord. Uiteraard met alle klassementen en uitgeschreven nummers, kijk daarvoor op de ZRB wedstrijd site en haar socials.

Op zondag 2 juli is er de DMOTilburg die net als vorig jaar de combinatie zoekt met de junioren middels de DJOTilburg (Dutch Junior Open). Deze boord-aan-boord wedstrijd gaat over 1000m en dus niet alleen voor Masters, Pre-masters (22-27 jr) maar ook voor Junioren. Kijk voor details op de site www.DMOTilburg.com en de socials van de DMOTilburg en de DJOTilburg.

En dan op zaterdag 7 oktober de DroomRegatta georganiseeerd door de Tilburgse Open Roeivereniging, een achtervolgingsrace over 6.5 km vanaf de Sluis in Haghorst tot aan de Finishtoren op de baan. Kijk op de site van de Droom regatta en haar socials.

Heel veel succes de komende maanden bij de verschillende wedstrijden en we zien jullie graag op de races in Tilburg

ZRB jeugd is weer gestart met de ZRB 4en competitie

Afgelopen weekend hebben de junioren ploegen van Beatrix, Roosendaalse, DDP en TOR weer hun virtuele competitie geroeid op hun eigen roeiwater. De resultaten zijn gedeeld en tot een totaal uitslag geformeerd. Kijk op de uitslagen pagina voor deze resultaten.

Er is afgelopen week ook middels zoom gesproken met een aantal ZRB verenigingen over “what-is- next” op het onderlinge competitie verband en is De Hertog in Tilburg geweest om eens van gedachte te wisselen over junioren aanpak.

Conclusie is dat we met elkaar kunnen overleggen om volgende stappen te zetten, uitwisseling van leuke ideeën, maar ook gewoon het doen uitvoeren van leuke evenementen. Ga eens roeien met de junioren bij een andere vereniging op bezoek, organiseer een trainingsdag voor die junioren die een volgende roeistap willen zetten naar het varen van nationale wedstrijden, combineer met elkaar junioren roeiers met dezelfde leeftijd om ploegen te formeren. Maar ook hoe organiseer je schoolroeien, hoe betrek je ouders bij het junioren roeien, de vele vrijwilligers, het beschikbaar hebben van jeugdboten, etc.

We zitten in dezelfde roei regio en de afstand is niet zo groot om dit te realiseren.

Succes met het smeden van nieuwe plannen en laat het weten aan Robert Richtersz die binnen de ZRB de coördinatie doet van alle junioren initiatieven.

Harry Droog treedt terug als voorzitter ZRB

Harry Droog is na 9 jaar voorzitterschap van de ZRB op 10 december jl teruggetreden als voorzitter van de ZRB. Hij is de stuwende kracht geweest om van de ZRB weer een vereniging te maken en de ZRB wedstrijden weer om te turnen naar een “winstgevende” wedstrijd. Tevens heeft hij een actieve rol gespeeld in de perikelen rondom de Stichting Watersportbaan Tilburg  en daar met verschillende partijen gesproken over mogelijkheden tot samenwerking. De ZRB als verenigingsverband heeft hij weer inhoud gegeven en hij heeft ook druk uitgeoefend om deze club van 16 verenigingen niet te laten verslonzen ondanks de pogingen van de KNRB om middels districten het anders te gaan doen. Aan het begin van de corona crisis heeft hij zich actief ingezet voor actief beleid omdat er vanuit de KNRB te weinig sturing was. Hulde voor zijn inzet en doorzettingsvermogen, zijn bijzondere kijk op het wel en wee van de verenigingen. We willen Harry hierbij bedanken voor zijn inzet voor de Zuidelijke RoeiBond. En we wensen hem nog vele goede jaren actief in de roeisport (zoals hieronder in de skiff op een foto van Siem Zwaard tijdens de DMOTilburg 2019)

Het nieuwe bestuur is inmiddels ook actief, kijk voor details op http://www.zuidelijkeroeibond.nl/contact/

De nieuwe ZRB4nCompetitie voor de junioren gaat van start

De junioren binnen de ZRB regio zijn niet te houden. Corona houdt ze niet tegen om met nieuwe initiatieven te komen. Zo zal er komend weekend gestart worden met de ZRB4nCompetitie. De junioren maken gebruik van Strava over verschillende trajecten om zo tegen elkaar te varen op hun eigen roeiwater. Zo maken ze gebruik van de nieuwe technologieën om toch met elkaar de strijd aan te gaan. Kijk hoe het werkt op http://www.zuidelijkeroeibond.nl/zrb4ncompetitie/wat-is-zrb4ncompetitie/ JUNIOREN van de ZRB Succes met dit initiatief.

ZRB Besturendiner op zaterdag 26 januari 2019

Het ZRB besturen diner zal op zaterdag 26 januari 2019 plaatsvinden. De Roosendaalse Roeivereniging zal onze gastheer zijn. We zullen per mail de verenigingen nog een vervolguitnodiging sturen welk thema die avond besproken zou kunnen worden. Exacte aanvangstijd volgt nog.

Noteer alvast in je agenda : zaterdag 26 januari 2019