Harry Droog treedt terug als voorzitter ZRB

Harry Droog is na 9 jaar voorzitterschap van de ZRB op 10 december jl teruggetreden als voorzitter van de ZRB. Hij is de stuwende kracht geweest om van de ZRB weer een vereniging te maken en de ZRB wedstrijden weer om te turnen naar een “winstgevende” wedstrijd. Tevens heeft hij een actieve rol gespeeld in de perikelen rondom de Stichting Watersportbaan Tilburg  en daar met verschillende partijen gesproken over mogelijkheden tot samenwerking. De ZRB als verenigingsverband heeft hij weer inhoud gegeven en hij heeft ook druk uitgeoefend om deze club van 16 verenigingen niet te laten verslonzen ondanks de pogingen van de KNRB om middels districten het anders te gaan doen. Aan het begin van de corona crisis heeft hij zich actief ingezet voor actief beleid omdat er vanuit de KNRB te weinig sturing was. Hulde voor zijn inzet en doorzettingsvermogen, zijn bijzondere kijk op het wel en wee van de verenigingen. We willen Harry hierbij bedanken voor zijn inzet voor de Zuidelijke RoeiBond. En we wensen hem nog vele goede jaren actief in de roeisport (zoals hieronder in de skiff op een foto van Siem Zwaard tijdens de DMOTilburg 2019)

Het nieuwe bestuur is inmiddels ook actief, kijk voor details op http://www.zuidelijkeroeibond.nl/contact/