Tijdschema

Voorlopig tijdschema

Op basis van de inschrijvingen heeft de wedstrijdleiding het volgende tijdschema gebouwd. Hierbij is zoveel als mogelijk aan het blokschema gehouden. I.v.m. de verplichte scheepvaartpauzes tussendoor is hier soms wel van afgeweken. De Time trials (zowel die voor het KO toernooi als de velden met meer dan 12 inschrijvingen) vinden aan het begin van de dag plaats.

Voorlopig blokschema

Hieronder is het voorlopige blokschema te vinden.

Zoals bekend hanteert de ZRB het standaardprogramma waarbij de dagen omgedraaid zijn. De geel gearceerde velden varen een KO-toernooi, waarbij de B- en A-finales aan het eind van de dag worden gehouden.

De volgende update zal volgen als de inschrijvingen zijn gesloten.