Time Trials

Time trials kunnen worden gehouden indien er in een nummer meer dan 16 inschrijvingen zijn. Dit zal gebeuren volgens de volgende procedure.

Deze bepalingen gelden niet voor de velden van de Eerstejaars- en Developmentklassementen op zondag, zie hiervoor de pagina van de Knock Out.


 1. Startvolgorde van de ploegen wordt bepaald door de loting op donderdag.
 2. Iedere ploeg kan tot een uur voor de eerste start van zijn wedstrijd de rugnummers afhalen bij het wedstrijdsecretariaat onderaan in de finishtoren. Er wordt van uitgegaan dat ploegen die op dat moment hun rugnummer niet opgehaald hebben ook niet zullen starten.
 3. Er is in 2016 sprake van borg (€ 10 of meer), nummers zijn af te halen op het secretariaat in de finishtoren.
 4. Rugnummers dienen op de rug van het wedstrijdshirt en eventueel oproeitenue gespeld te worden.
 5. 10 minuten voor de start dienen de ploegen in het kanaal achter de brug te zijn en aaneengesloten in startvolgorde (laagste nummer start eerst) te liggen.
 6. Er wordt gestart door middel van een doorstart, de voorstart bevindt zich op 100 meter voor de daadwerkelijke start.
  De voorstarter geeft aan iedere ploeg aan wanneer men kan vertrekken. Alle andere ploegen moeten blijven aansluiten. De starter zal met het commando ‘door’ de daadwerkelijke start aangeven.
 7. Startverschil tussen de ploegen in hetzelfde nummer is 20 seconden. Tussen de wedstrijdnummers 90 seconden of meer, ter beslissing van de kamprechter.
 8. De start is op de 0 meter lijn, de finish op de 2000 meter lijn.
 9. Baan 2 t/m 4 mag gebruikt worden voor de time trial. Baan 1 is verboden!
 10. Na de finish dient men door te roeien naar het kanaal richting Tilburg. Hier kan men uitroeien.
 11. Tijdens de time trial kunnen alleen die ploegen van de daaropvolgende wedstrijd oproeien. Zij mogen niet de oproeibaan verlaten en dienen rekening te houden met de time trial ploegen. (Er mag in zeer lichte haal worden opgevaren i.v.m het tijdschema).
 12. Mocht tijdens de wedstrijddag, door terugtrekkingen of het niet verschijnen voor de wedstrijd, er 16 of minder ploegen zijn dan zullen de voorwedstrijden alsnog als timetrial verroeid worden.