Wedstrijdbepalingen

  1. Wedstrijdleiding:  Tijn Cox (06-55561965) en Vera Hoekx (06-53411569). Communicatie gaat bij voorkeur per e-mail: wedstrijdleiding@zuidelijkeroeibond.nl
   Hoofd van de Jury: Mw. S.M.H.M. Witte – Heijing.
  2. Boord-aan-boordwedstrijden over 2000m op een 4-ploegenbaan, m.u.v. de wedstrijden om de Eerstejaars- en Developmentklassementen, welke een time-trial voorwedstrijd varen gevolgd door finales over 2000m. Alle time-trials (van klassementen en overige velden) zijn over 1500m.
  3. Inschrijving: tot maandag 29 april 2019, 16:00 via het KNRB inschrijfprogramma.
  4. Inschrijfgelden:
  Senior Junior
  skiff € 24.75 € 15.25
  twee € 34.00 € 18.00
  vier € 41.50 € 25.50
  acht € 50.50 € 34.50
  1. Betalen voor vrijdag 3 mei 2019 16:00 uur op bankrekening NL87RABO0115993126 t.n.v. Zuidelijke Roeibond, te ’s Hertogenbosch, o.v.v. ZRB2017 en de verenigingsnaam. Contant betalen op de wedstrijddag is eventueel ook mogelijk.
  2. Loting: donderdag 2 mei 2019 19:00 uur bij de wedstrijdleider.
  3. Nummer vervalt bij minder dan 3 inschrijvingen, toevoegen van extra nummers is mogelijk in overleg met de wedstrijdleiding.
  4. Indien in een nummer meer dan twaalf inschrijvingen zijn worden timetrials verroeid i.p.v. voorwedstrijden.
  5. Indien het aantal inschrijvingen op het moment van de loting 7 of meer is, worden B-finales verroeid in die velden die volgens het standaardprogramma daarvoor in aanmerking komen, en in alle nummers waarvoor de voorwedstrijden als timetrial zijn verroeid.
  6. Hoofdnummers van de ZRB Roeiwedstrijden: Ej8+, LEj8+, DEj8+, LDEj4*.
  7. De wedstrijdnummers Ej8+, LEj8+, DEj8+, LDEj4*, Ej4+, LEj4+, DEj4+, Dev4-, LDev4-, DDev4-, Dev2x, LDev2x, DDev2x en LDDev2x varen op de ZRB een afwijkend programma. De voorwedstrijd bestaat uit een time-trial over 1500 meter (vliegende start). Er worden A- en B-finales met vier ploegen gevaren. Indien het schema het toestaat, worden er ook C-finales gevaren. De finales zijn over 2000 meter (staande start).
  8. Net als in de laatste jaren zijn de beide dagen van het standaardprogramma omgedraaid uitgeschreven, de velden van het Eerstejaarsklassement en Developmentklassement zullen dus op zondag verroeid worden.