Wedstrijdbepalingen

  1. Wedstrijdleiding:  Ted Verbraak (06-20070267). Communicatie gaat bij voorkeur per e-mail: wedstrijdleiding@zuidelijkeroeibond.nl
    Hoofd van de Jury: Mw. S.M.H.M. Witte – Heijing.
  2. Boord-aan-boordwedstrijden over 2000m op een 4-ploegenbaan.
    Indien een time-trial gevaren wordt, wordt deze verroeid over 1500m.
  3. Inschrijving: tot maandag 5 juli 2021, 15:00 via het KNRB inschrijfprogramma.
  4. Inschrijfgelden:
Senior Junior
skiff € 32,50 € 27,50
twee € 42,50 € 35,00
vier € 52,50 € 47,50
acht € 65,00 € 52,50

5. Betalen voor vrijdag 9 juli 2021 16:00 uur op bankrekening NL87RABO0115993126 t.n.v. Zuidelijke Roeibond, te ’s Hertogenbosch, o.v.v. ZRB2017 en de verenigingsnaam. Contant betalen op de wedstrijddag is eventueel ook mogelijk.

6. Loting: donderdag 8 juli 2021 19:00 uur bij de wedstrijdleider.

7. Nummer vervalt bij minder dan 3 inschrijvingen, toevoegen van extra nummers is mogelijk in overleg met de wedstrijdleiding.

8. Indien in een nummer meer dan twaalf inschrijvingen zijn worden timetrials verroeid i.p.v. voorwedstrijden.

9. Indien het tijdschema het toelaat zullen B-finales uitgeschreven worden