Wedstrijdbepalingen

  1. Wedstrijdleiding:  Ted Verbraak (06-20070267) en Jasmijn Tiemersma-van der Wal (06-12548519). Communicatie gaat bij voorkeur per e-mail: wedstrijdleiding@zuidelijkeroeibond.nl
    Hoofd van de Jury: Mw. S.M.H.M. Witte – Heijing.
  2. Boord-aan-boordwedstrijden over 2000m op een 4-ploegenbaan.
    Indien een time-trial gevaren wordt, wordt deze verroeid over 1500m.
  3. De ZRB hanteert een gespiegeld standaardprogramma, i.e. de zaterdag en zondag gespiegeld, uitzonderingen daargelaten.
  4. De Eerstejaars- en Developmentklassementen varen een Knock-Out toernooi. Zie pagina KO-toernooi over de opzet van dit toernooi.
  5. Inschrijving: tot dinsdag 25 april 2023, 17:00 via het KNRB inschrijfprogramma.
  6. Inschrijfgelden:
Senioren Junioren
skiff (1x) €32,50 €27,50
twee (2-/2x) €46,75 €38,50
vier (4-/4+/4x/4*) €60,50 €52,25
acht (8+) €75,00 €57,75

5. Betalen voor vrijdag 28 april 2023 16:00 uur op bankrekening NL87RABO0115993126 t.n.v. Zuidelijke Roeibond, te ’s Hertogenbosch, o.v.v. ZRB2023 en de verenigingsnaam. Contant betalen op de wedstrijddag is eventueel ook mogelijk.

6. Loting: donderdag 27 april 2023 15:00 uur bij de wedstrijdleider.

7. Nummer vervalt bij minder dan 3 inschrijvingen. Toevoegen van nummers kan mits vier ploegen (gezamenlijk) schriftelijk het verzoek indienen.

8. Indien in een nummer meer dan twaalf inschrijvingen zijn worden timetrials verroeid i.p.v. voorwedstrijden. Het besluit valt op het moment van sluiting inschrijvingen. Als daarna het aantal deelnemers vanwege terugtrekkingen daalt tot 12 of minder, blijven er time-trials verroeid worden.

9. Dubbelstarten geschiedt op eigen risico. Bij de inschrijving dient dan vermeld te worden welke roeiers willen dubbelstarten. Zie pagina Gehanteerde processen over de gehanteerde processen.

10. Indien het tijdschema het toelaat zullen B-finales uitgeschreven worden.