Fairness

Dit jaar is ook bij de ZRB-wedstrijden een fairnessprotocol aanwezig.

Een fairness commissie monitort tijdens de ZRB roeiwedstrijden de weersomstandigheden
en de eerlijkheid van de te roeien en de geroeide races. Als de fairness commissie beoordeelt dat de eerlijkheid of de veiligheid (voor het varen van boord-aan-boord races) dat vereisen, dan kan de wedstrijdorganisatie op advies van deze commissie besluiten de voorwedstrijden dan wel de finales als time trial te varen conform artikel 32 lid 9d van het RvR. Indien de direct voorgaande ronde er reeds een time trial gevaren is zal de finale niet als time trial gevaren worden. Mocht in die situatie de eerlijkheid of veiligheid geen boord-aan-boord finale toelaten, dan zal de uitslag van de laatst als time trial verroeide ronde als definitieve uitslag gelden.

Indien een voorafgaande ronde als time trial is gevaren of de omstandigheden door de fairness commissie als eerlijk zijn beoordeeld kan de wedstrijdorganisatie, zoals beschreven in artikel 32 lid 9e en 9f vanwege de eerlijkheid, één van de volgende baan allocaties toepassen:

De fairness commissie en wedstrijdorganisatie hebben een uitgebreide lijst van maatregelen en baantoewijzingen. Zoals een windmatrix en windroos om te bepalen welke banen, wanneer  voordeel of nadeel hebben. Wanneer door de commissie vastgesteld is dat er spraken is van oneerlijkheid zouden bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen kunnen worden (indien voorwedstrijden, time-trials en knock-outs wél als eerlijk beoordeeld zijn):

  • De nummer 1 van de time trial plaatsen op de beste baan en de nummer 2 op de daarnaast gelegen baan etc.
  • De nummers 1 uit de als eerlijk beoordeelde voorwedstrijden plaatsen op basis van loting op de beste banen en de nummers 2 op basis van loting op de daarnaast gelegen banen etc. Wanneer er meerdere nummers 1 zijn zal de tijd van de voorafgaande ronde bepalend zijn voor de plaatsing op de banen.
  • Bij de knock-out races zal de ploeg met de snelste tijd in de beste baan varen. Afhankelijk van het type baanvoordeel kunnen naastgelegen banen als verboden baan gelden. Dit zal zowel via de gebruikelijke kanalen gecommuniceerd worden als door de starter van de knock-out races.

De wedstrijdorganisatie communiceert over fairness maatregelen die belangrijk zijn voor de
wedstrijd en het tijdschema op de volgende momenten: donderdag 31 mei om 21:00, vrijdag 1 juni om 21:00 en zaterdag 2 juni om 21:00. Deze communicatie gebeurt via de website en Facebook. Tijdens de wedstrijd zal op de wedstrijdbaan hierover worden gecommuniceerd via de Time-Team-tracker beeldschermen, aanplakbiljetten en omroep. Basisinformatie wordt gedeeld via vlaggen met de volgende kleur en betekenis:

Groen = er zijn geen bijzonderheden. Er wordt een algemeen plaatje van de weersvoorspelling geschetst, kijk op de website.

Oranje = er zijn bijzonderheden die direct van invloed zijn op het tijdschema en/of voortgang van de wedstrijd, kijk op de website voor meer informatie.

Rood = alles afgelast (per dagdeel).