Fairness

Fairness protocol ZRB 2019

25 april 2019 versie 1.1

 

Uitgangspunt voor elke roeiwedstrijd zijn veiligheid en gelijkheid van kansen. Doordat roeien een buitensport is zijn deze aspecten niet altijd voor 100% te garanderen. De algemene regels voor veiligheid en eerlijkheid zijn te vinden in het Reglement voor Roeiwedstrijden. Dit protocol is een aanvulling daarop en bevat conform artikel 32.9 RvR de praktische uitwerking ervan.

 

Fairnesscommissie

Dit protocol beschrijft hoe de organisatie van ZRB de veiligheid en eerlijkheid bevordert. De wedstrijdleiding zal zich laten ondersteunen door een fairnesscommissie met als doel om naar haar beste kunnen alle deelnemers van de ZRB te voorzien in een veilige en eerlijke wedstrijd.

 

De fairnesscommissie bestaande uit (oud) roeiers, coaches en/of wedstrijd-organisatoren monitort de weersomstandigheden voorafgaand en tijdens de wedstrijden. Deze informatie wordt gecombineerd met waarnemingen langs de baan. Met in achtneming hiervan alsmede de beschikbare historische en feitelijke statistiek van de uitslagen waaronder het programma van Time Team, wordt de eerlijkheid van de baan beoordeeld en de ontwikkeling ervan voorspeld.

 

Maatregelen

Het hoofd van de jury kan samen met de wedstrijdleiding al dan niet op advies van de fairnesscommissie besluiten tot een of meer van de volgende maatregelen:

 

Bij EJ- en DEV-velden

Timetrial

De timetrail wordt gevaren per veld op 1 wedstrijdbaan met uitwijk naar een andere baan. Deze baankeuze wordt zaterdagochtend 8.00 bekend gemaakt. Hierdoor wordt de timetrial als eerlijk beschouwd.

 

Knock-out en C-finale

De nummers 1-4 van de Time Trail varen een knock-out om de A en B finale te bepalen over 1000 meter. De nummers 5-8 varen een C-finale over 1000 meter. Alle overige plekken worden vastgesteld aan de hand van de Time Trial.

 1. Gebruik van de meest eerlijke banen (bv. 1-2 of 3-4)
 2. Banen tot verboden gebied verklaren
 3. Start op een eerder of later tijdstip
 4. Boei indeling op basis van vorige ronde (indien deze eerlijk was); (snelste ploegen loten voor snelste banen; waaiervorm)
 5. Ronde gaat niet door; de volgende ronde wordt ingedeeld op basis van de uitslag van de laatst verroeide ronde (geroeide tijd)

 

Bij overige velden

Bij voorwedstrijden of directe finale

 1. Gebruik van de meest eerlijke banen (bv. 1-3 of 2-4)
 2. Banen tot verboden gebied verklaren
 3. Start op een eerder of later tijdstip
 4. Als time trial per veld, geroeid op 1 wedstrijdbaan[1]
 5. Als time trial per race, geroeid op 1 wedstrijdbaan (promotiesysteem blijft gehandhaafd)
 6. Het veld niet door laten gaan, er zal dan geen uitslag zijn

 

Bij finales

 1. Gebruik van de meest eerlijke banen (bv. 1-3 of 2-4)
 2. Banen tot verboden gebied verklaren
 3. Start op een eerder of later tijdstip
 4. Boei indeling op basis van vorige ronde (indien deze eerlijk was); (snelste ploegen loten voor snelste banen; waaiervorm)
 5. Time trial per finale-ronde, geroeid op 1 wedstrijdbaan
 6. Ronde gaat niet door. Indien mogelijk wordt de uitslag vastgesteld op basis van de laatst verroeide ronde

 

Besluitvorming: hoofd van de jury, na overleg met wedstrijdleider met betrekking tot haalbaarheid in het tijdschema. Wedstrijdleider stelt eventuele nieuwe starttijden vast.

 

Ex aequo

De ex aequo norm voor de time trails is 0,07 seconden. De consequentie van ex-aequo is:

 • Bij voorwedstrijden, op de grens van herkansing/(halve) finale en niet door

De snelste ploeg (gemeten in 0,01 sec) gaat door naar de volgende ronde. Indien geen verschil op 0,01 sec dan wordt er geloot.

 • Overige races

Beide ploegen krijgen dezelfde plaats; in geval van een eerste plaats betekent dit dat twee ploegen een blik krijgen. De opvolgende plaats wordt overgeslagen.

 

Communicatie

Er zijn enkele vaste communicatiemomenten vastgesteld waarbij op de website zal worden geïnformeerd over de verwachte weersomstandigheden gedurende het weekend. Wanneer aanleiding is aan te nemen dat er bijzondere omstandigheden zullen ontstaan waarvoor maatregelen, relevant voor de roeiers, moeten worden genomen zullen extra momenten worden aangekondigd.

De vaste momenten zijn:

·        Woensdag 22:00 ·        Vrijdag         21:00  
·        Donderdag 22:00 ·        Zaterdag      21:00  

 

Tijdens de wedstrijd zal er gecommuniceerd worden rondom de eerste start (8.00 uur) en een uur voor de eerste start van het middagblok (omstreeks 12.00 uur).

 

De basisinformatie die gedeeld zal worden:

Groen: Er zijn geen bijzonderheden. Er wordt een algemeen plaatje van de weersvoorspelling geschetst.
Geel: Er zijn bijzonderheden die direct van invloed zijn op het tijdschema en/of voortgang van de wedstrijd, kijk op de website voor meer informatie.
Rood: Alles is afgelast (per dagdeel).

 

Aanvullende communicatie bij veranderingen als gevolg van fairness of veiligheid vindt plaats via de website van de ZRB, de TimeTeam Livetracker, schermen langs de baan en via de omroep.

[1] Deze optie wordt alleen toegepast wanneer de weersomstandigheden op het moment van het verkondigen van de maatregel binnen het veld gelijk worden verondersteld gedurende de uitvoering van de maatregel voor het betreffende veld.