Dispensatie

Dispensatie voor de ZRB

Voor de ZRB is een aantal dispensaties verleend door de KNRB, te vinden op de website van de KNRB.

De tekst van de dispensatie:

Voor de eerstejaars- en developmentvelden hanteert de ZRB een afwijkend promotiesysteem bestaande uit een time-trial gevolgd door knock-out rondes en finales. De time-trial wordt gevaren over 1500m, de finales over 1000m. Er worden in ieder geval A- en B-finales gevaren. Indien het tijdschema het toestaat, worden er ook C-finales gevaren.

Voor de overige velden waar zich meer dan twaalf ploegen voor hebben ingeschreven, worden time-trials geroeid over 1500m. De daaropvolgende finales worden verroeid over 2000m.

Op basis van het dispensatie artikel 89 RvR krijgt de ZRB voor de hiervoor genoemde velden dispensatie van de volgende bepalingen van het RvR:
1. In artikel 76.4 wordt de zinsnede ‘binnen één uur na publicatie’ aangepast in ‘binnen 45 minuten na publicatie’.
2. In artikel 78.1 wordt de zinsnede ‘binnen één uur na de uitspraak’ aangepast in ‘binnen 45 minuten na de uitspraak’.
3. In artikel 38.1 wordt de zinsnede ‘ten minste twee uur voor de volgende ronde’ aangepast in ‘voor de volgende ronde’.